SMH Biler / Leasing

Privat leasing

Flexleasing

I 2008 blev det muligt for danske leasingselskaber at udbyde flexleasing også kaldet leasing med forholdsmæssig afgift. I stedet for at betale hele registreringsafgift på bilen, betales der kun delafgift i den periode den indgår på en leasingordning.

Delafgiften opkræves af SKAT og består af 2 elementer:

 • Afgift
 • Rente af restafgiften

Der betales afgift pr. hele påbegyndt måned af den samlede afgift, og satsen er afhængig af bilen alder.

Bilens alder fra 1. reg. dato 0-3 mdr. 4-36 mdr. Over 36 mdr.

Hertil betales et rentetillæg til for den del af registreringsafgiften som ikke betales, også kaldet restafgift, som pt. er 3,6%.

Hvordan fungerer det?

Bilen indregistreres med leasingselskabet som ejer og leasingtager som bruger. Der kan indgås leasingaftaler ned til 1 mdr. og der er ligeledes mulighed for at lave stilstandsperioder.

Når leasingkontrakten udløber:

 • Køretøjet afmeldes.
 • Betaling af resterende registreringsafgift.
 • Kontrakt forlænges på samme vilkår op til 6 mdr.
 • Ny vurdering af registreringsafgift og ny leasingkontrakt.

Deleleasing

Siden 2001 har skatterådet gjort det muligt at benytte sig af deleleasing (også kaldet splitleasing).

Deleleasing er en ordning, hvor et firma og en privatperson hver indgår aftale om leasing af samme bil.

Der etableres to enslydende leasingkontrakter, den ene underskrives af firmaet og den anden af den ansatte.

Derved splittes leasing op mellem parterne og sikrer på den måde, at firmaet og privatpersonen betaler præcis den del af de samlede omkostninger, som vedrører deres andel af bilens kørsel.

Da hver part betaler for egen brug af bilen, udløser det ingen firmabilbeskatning for privatpersonen, da det er leasingselskabet og ikke firmaet, som stiller bilen til rådighed. Samtidig sparer firmaet den andel af udgifter, som privatpersonen afholder.

Hvordan foregår det i praksis?

Ved indgåelse af en deleleasingaftale estimeres en forventet kørselsfordeling, f.eks. 80% erhverv /20% privat, der danner grundlag for opsplitning af førstegangsydelsen, som særskilt betales af hver part.

Driftudgifter

I forbindelse med udarbejdelse af leasingtilbud opstilles et budget ud fra de forventede driftsudgifter på bilen:

 • Forsikring
 • Grøn Ejerafgift
 • Brændstof
 • Reparation/Vedligeholdelse
 • Service

Udgifterne fordeles hver måned og opkræves sammen med de ordinære leasingydelser. Leasingselskabet står for al håndtering af bilag og sørger for betaling af disse og opkrævning sker som acontobetaling hver måned fordelt mellem erhverv og privatpersonen ud fra de faktiske kørte km.

Nyhed
Audi

Audi Q4 e-tron

Attitude
Audi Q4 e-tron Attitude